TUNNEN END ÜKSIKUNA

1. Võta mugav asend ja hinga sügavalt.
2. Tuleta meelde mõni konkreetne olukord oma elus, kui olles koos Sulle olulis(t)e inimes(t)ega tundsid end hästi ja õnnelikuna.
3. Pane tähele, mida hetkel tunned oma kehas. Jää selle tunde juurde.
4. See on seisund, mis on vajadusel Sulle alati kättesaadav ja millest saad jõudu ammutada.

 

© 2018 BY GESTALT GURU